2 er et makkerskab

Hvad, hvis en konflikt ikke er andet end manglende koordinering
mellem gode intentioner?

Mere end 2 mennesker, der samarbejder, er en gruppe. Det er sandsynligt, at hver tredje i en hvilken som helst gruppe eller i et team har et andet mål for øje end resten af gruppen.

Når vi arbejder alene eller i et makkerskab, er det nemt at være fleksibel, hvorimod samarbejdet i en gruppe kan føre mange udfordringer med sig. Disse udfordringer kan vendes til fordele, når de håndteres rigtigt.

Grupper og teams er dynamiske og producerer oftest bedre resultater og gør en større forskel. Jesper skaber mulighed for, at grupper og teams kan udnytte deres potentialer – også når mennesker har forskellige mål i sigte.