Team & organisation

Teams, afdelinger, organisationer… Overalt hvor mere end 2 mennesker skal arbejde sammen om et mål, er der brug for et fælles fundament. Et team kan kun være optimalt selvorganiserende, hvis det fælles mål er afstemt med de individuelle styrker, ressourcer, behov og ønsker.

Spørgsmål: Hvad vil få dig til at vågne kl. 4 om morgenen
af ren begejstring over, at du skal på arbejde kl. 8?

I en gruppeproces, designet af Jesper, får hver enkelt person mulighed for at finde frem til egne værdifulde styrker og ressourcer. Individuelle styrker og ressourcer der bringes i spil for at kunne ændre det, der ønskes ændret. Jesper sætter deltagerne i stand til at reflektere over deres roller i gruppen.
I enhver forandringsproces er bekymringer en naturlig del af processen. Hvis bekymringerne mødes med respekt, kan de i stedet blive en katalysator for øget motivation og engagement.