Teamoaching

Teamcoaching har til formål at udvikle og styrke teamets samarbejde og performance. Samtidig sættes der fokus på teamets opgaver og mål, og hvordan de løses bedst muligt.

Formålet med teamcoaching er at motivere og inspirere både individuelt og hele teamet til større ansvarlighed og selvorganisering i forhold til egen, teamets og organisationens målsætning.

Løsningsfokuseret teamcoaching stiller typisk spørgsmål som:

 • Hvordan ser det ud, når teamet yder sit bedste?
 • Hvordan kommer teamets klare fælles mål og værdier til udtryk i hverdagen?
 • Hvor klare er teamets beslutningsprocesser?
 • Hvordan udnytter teamet den enkeltes ressourcer og viden bedst muligt, og hvilken forskel gør det – for teammedlemmet og for teamet?

 

Hvorfor teamcoaching med LØFT?

Når vi arbejder med mål i teamcoaching, udforsker vi positive forskelle mellem at have nået målet og hvor teamet er i dag, uanset hvilke slags mål det er.

Min er, at teams skal coaches mens de er på arbejdet, og med et klart fokus på daglig funktion, opgaveløsning og ikke mindst trivsel i hverdagen.

For trivsel og dermed arbejdsglæde er en direkte bivirkning af en god teamcoaching. Hvis der er en ordentlig ramme for coachingen, er der også klare mål. Klare mål giver plads til en øget bevidsthed om de ressourcer, der er i teamet, og ikke mindst hvordan ressourcerne kan bruges bedst muligt.

– Og det baner vejen for bedre trivsel og større arbejdsglæde.

 

Må vi tale om problemer?

Ja, selvfølgelig må der tales om problemer, udfordringer, forhindringer og så videre. Det vigtige er at holde et klart fokus på, hvad der ligger bagved et problem. Det er nemlig der, guldet er begravet!

Det betyder et fokus på:

 • Mål
  • Hvad er det, teamet konkret gerne vil kunne gøre, som det ikke kan i dag?
 • Kvalitetscheck af målet
  • Hvis teamet (eller enkeltpersonen) kunne gøre det, hvordan vil det så se ud?
  • Hvem vil da gøre hvad anderledes?
 • Ressourcer i teamet
  • Hvad gør at teamet – på trods af problemet – stadig fungerer?
  • Hvor har der i den seneste tid været (bitte små) indikationer på, at det teamet gerne vil kunne gøre faktisk er sket?